สถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2554
เขียนโดย Administrator   
04 ก.พ. 2009 10:50น.

กำหนดสถานที่ทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2554
ของ สำนักงานสัสดีจังหวัดสตูล

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 21 ม.ค. 2011 09:57น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
รับสมัครเยาวชน เข้าเป็น นตท.
เขียนโดย Administrator   
10 ก.พ. 2009 14:50น.

  ประกาศ  รับสมัครเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูล  เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ทบ.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 21 ม.ค. 2011 12:21น. )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
วิสัยทัศน์
เขียนโดย Administrator   
24 ก.พ. 2009 11:11น.

 

เขียนความคิดเห็น (0ความคิดเห็น)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 23 ก.พ. 2011 11:55น. )
พันธกิจ
เขียนโดย Administrator   
24 ก.พ. 2009 11:10น.

พันธกิจ  

๑. วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการพิจารณสเกี่ยวกับกฏหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และกิจการสัสดีทั้งปวง
๒. ดำเนินการควบคุมทหารกองเกิน และทหารกองหนุน ในท้องที่จังหวัด

๓. ดำเนินการเรื่องการเตรียมพลกับ จทบ./มทบ./ทภ.

๔. บันทึก รายงาน ตรวจสอบ โต้ตอบ และชี้แจงปัญหาต่างๆในกิจการสัสดี

๕. รวบรวมข้อมูลสถิติ และสภาพของทหารกองเกิน ทหารกองหนุนทั้งจังหวัด เพื่อนำมาใช้ในการเรียกเข้ารับราชการทหาร(เกณฑ์ทหาร)และการเตรียมพล

๖. รวบรวมข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับการระดมสรรพกำลัง และการส่งกำลังบำรุงในเขตท้องที่จังหวัด

๗. ดำเนินการด้านกำลังพล การข่าว การปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ์

๘. ดำเนินการด้านการเงิน งบประมาณ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ตามที่กองทัพบกกำหนด

๙. เป็นเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับทหารผ่านศึก และประสานหน่วยองการทหารผ่านศึกในพื้นที่

๑๐. ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆในพื้นที่

เขียนความคิดเห็น (0ความคิดเห็น)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 28 ก.พ. 2011 10:43น. )
หน่วยขึ้นตรง
หน่วยสัสดีอำเภอเมืองสตูล
หน่วยสัสดีอำเภอควนกาหลง
หน่วยสัสดีอำเภอควนโดน
หน่วยสัสดีอำเภอละงู
หน่วยสัสดีอำเภอทุ่งหว้า
หน่วยสัสดีอำเภอท่าแพ
หน่วยสัสดีอำเภอมะนัง
นาฬิกา
ข่าวล่าสุด

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/satun/modules/mod_newsflashscroller_pro.php on line 280

Free Download! Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com
ข่าว
น้ำมัน

อีเมลล์

email.jpg

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไปออนไลน์

สำนักงานสัสดีจังหวัดสตูล ศาลากลางจังหวัด ถนนสตูลธานี
อ.เมือง  จ.สตูล  ๙๑๐๐๐ โทร ๐๗๔-๗๑๑๔๕๐
E-mail : Satun@tdd.mi.th